infolinia: +48 22 451 00 22

Najtańsze wycieczki dla studentów i absolwentów oraz osób do 35 lat

Kierunek:

Data od:

Data do:

Dorośli:

Dzieci (wiek):

 latofostera

Karta ITIC - INTERNATIONAL TEACHER IDENTITY CARD (ITIC)

MIĘDZYNARODOWA LEGITYMACJA
DLA WYKŁADOWCÓW I NAUCZYCIELI

Polecamy nauczycielom i wykładowcom!

Czym jest karta ITIC?

Jeżeli jesteś nauczycielem z zamiłowaniem do podróżowania, międzynarodowa legitymacja nauczycielska może być pomocna w uzyskaniu licznych zniżek, na środki transportu (przede wszystkim bilety lotnicze), bilety wstępu do obiektów kulturalnych aż po zniżki w sklepach. Legitymacja ITIC przysługuje nauczycielom i wykładowcom akademickim, pracującym co najmniej rok w zawodzie.

Pełną listę punktów na całym swiecie honorujących kartę - znajdziesz TUTAJ.

Karta zapewnia ubezpieczenie ważne na całym świecie oraz na terenie Polski (polisę ubezpieczeniową otrzymuje się przy zakupie karty) - szczegóły niżej.

Karta została wprowadzona w 1984r. aby ułatwić podróżowanie nauczycielom, wykładowcom i profesorom, zaopatrując ich w jednolity, obowiązujący na całym świecie dokument, potwierdzający status nauczyciela.

ITIC jest rozprowadzany w ponad 40 krajach, a jego wkład w ułatwianie podróżowania środowiskom akademickim został doceniony przez UNESCO.

Jak wyrobić kartę ITIC?

Wyrobienie karty zajmuje kilka minut - w biurze FOSTER dane posiadacza są drukowane, a nie wypisywane ręcznie - potrzebne jest zdjęcie oraz ważny dokument potwierdzający status nauczyciela, wykładowcy, itp.

KOSZT KARTY 69 PLN

Istnieje możliwość dokupienia ubezpieczenia w zakresie:

 

 • wyczynowe uprawianie sportu oraz odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w życiu prywatnym - KOSZT 25 PLN.
 • ubezpieczenie na terytorium USA, Kanady, Japonii oraz Australii - KOSZT 70 PLN.

 

Ubezpieczenie za granicą dla posiadaczy kart ITIC

Bez względu czy podróżujesz czy nie, nie zaszkodzi się ubezpieczyć. Nieszczęśliwy wypadek może przytrafić się każdemu, zarówno w czasie wyjazdów zagranicznych jak i w miejscu zamieszkania. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia za granicą gwarantuje Twoja legitymacja ISIC.

Na mocy umowy zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń COMPENSA S.A posiadacz ważnej legitymacji - karty ISIC (z wyłączeniem legitymacji kupionych w biurach Akademickiego Związku Sportowego), ISIC-PTSM, ITIC, IYTC jest objęty ochrona ubezpieczeniową w zakresie:

1) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

 

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

 

2) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Japonii)

 

 • ubezpieczenie kosztów leczenia
 • ubezpieczenie kosztów transportu i repatriacji
 • ubezpieczenie kosztów pobytu oraz transportu osoby towarzyszącej
 • ubezpieczenie kosztów pobytu oraz transportu osoby wezwanej do towarzyszenia
 • ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwania
 • ubezpieczenie assistance
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

 

Opcjonalnie po dokonaniu dodatkowej opłaty można się doubezpieczyć w zakresie:

 

 • wyczynowego uprawiania sportu oraz odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego w życiu prywatnym (+25 PLN do ceny karty)
 • ubezpieczenia na terytorium USA, Kanady, Australii oraz Japonii (+70 PLN do ceny karty)

 

Zakres ubezpieczenia:

Koszty leczenia w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem:

 

 • koszty leczenia szpitalnego - do 250 000 PLN
 • badania i zabiegi operacyjne - do 250 000 PLN
 • badania i zabiegi ambulatoryjne oraz zakup niezbędnych środków opatrunkowych oraz lekarstw przepisanych przez lekarza - do 250 000 PLN
 • dojazd lekarza - do 250 000 PLN
 • leczenie stomatologiczne - do 800 PLN
 • poród, który nastąpił przed 32 tygodniem ciąży - do 250 000 PLN
 • koszty transportu i repatriacji- do 250 000 PLN
 • koszty ratownictwa i poszukiwania - do 20 000 PLN
 • assistance - do 250 000 PLN

 

Następstwa nieszczęśliwych wypadków:

 

 • trwały uszczerbek na zdrowiu - 25 000 PLN
 • śmierć będąca następstwem nieszczęśliwego wypadku - 15 000 PLN
 • zwrot kosztów naprawy lub zakupu okularów optycznych oraz kosztów naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - 1 500 PLN
 • dzienne świadczenie szpitalne - 40 PLN, od 10 do 60 dnia pobytu w szpitalu

 

Wyłączenia:

Odpowiedzialność COMPENSA S.A. nie obejmuje następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia, transportu i innych usług określonych w umowie ubezpieczenia, które powstały z tytułu lub w następstwie m.in.:

 

 • leczenia nie wynikającego z nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku,
 • leczenia chorób przewlekłych oraz ich powikłań,
 • kierowania przez ubezpieczonego pojazdem mechanicznym lub innym pojazdem w stanie nietrzeźwości,
 • wypadków wynikających z uprawniania sportów wysokiego ryzyka oraz z wyczynowego uprawiania sportu.

 

Postępowanie w razie wypadku za granicą

Jeżeli w trakcie podróży zagranicznej osoba ubezpieczona ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagle zachoruje powinna niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielem COMPENSY pod numerem:

tel. +48 22 570 47 09

fax. +48 22 874 46 12

czynne 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu

Ubezpieczenie w Polsce dla posiadaczy kart ITIC

Bez względu czy podróżujesz czy nie, nie zaszkodzi się ubezpieczyć. Nieszczęśliwy wypadek może przytrafić się każdemu, zarówno w czasie wyjazdów zagranicznych jak i w miejscu zamieszkania. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w Polsce gwarantuje Twoja legitymacja ISIC.

Na mocy umowy zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń COMPENSA S.A posiadacz ważnej legitymacji - karty ISIC (z wyłączeniem legitymacji kupionych w biurach Akademickiego Związku Sportowego), ISIC-PTSM, ITIC, IYTC jest objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków:

 

 • trwały uszczerbek na zdrowiu - 25 000 PLN
 • śmierć będąca następstwem nieszczęśliwego wypadku - 15 000 PLN
 • zwrot kosztów naprawy lub zakupu okularów optycznych oraz kosztów naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - 1 500 PLN
 • dzienne świadczenie szpitalne - 40 PLN, od 10 do 60 dnia pobytu w szpitalu

 

Wyłączenia:

Odpowiedzialność COMPENSA S.A. nie obejmuje następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia, transportu i innych usług określonych w umowie ubezpieczenia, które powstały z tytułu lub w następstwie m.in.:

 

 • leczenia nie wynikającego z nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku,
 • leczenia chorób przewlekłych oraz ich powikłań,
 • kierowania przez ubezpieczonego pojazdem mechanicznym lub innym pojazdem w stanie nietrzeźwości,
 • wypadków wynikających z uprawniania sportów wysokiego ryzyka oraz z wyczynowego uprawiania sportu.

 

Postępowanie w razie wypadku na terenie Polski

W razie nieszczęśliwego wypadku powstałego na terenie kraju (RP) należy dokonać zgłoszenia szkody w Oddziale COMPENSY lub za pośrednictwem strony internetowej COMPENSY. Szczegółowy wykaz oddziałów znajduje się na stronie internetowej: www.compensa.pl. Mozna również skorzystać z pomocy:

COMPENSA KONTAKT

Z telefonów stacjonarnych: 0 801 120 000

Z telefonów komórkowych:(22) 501 61 00

Faks: (22) 501 63 09

ITIC Help Line

"ITIC Help Line" jest bezpłatną, wielojęzyczną alarmową linią telefoniczną przeznaczoną dla posiadaczy legitymacji do korzystania tylko w nagłych wypadkach. We wszystkich pozostałych sytuacjach, kiedy potrzebujesz po prostu skontaktować się z biurem wystawiającym ITIC w celu uzyskania informacji najlepiej skorzystaj ze strony internetowej www.isic.org.

Help Line działa na zasadzie "collect call" - koszt rozmowy opłacony jest przez żądanego abonenta.

Będąc w nagłej potrzebie w trakcie pobytu za granicą możesz przez 24 godziny na dobę, w kilku najważniejszych językach świata uzyskać pomoc w przypadku:

 

 • zagubienia dokumentów podróżnych - zostanie zorganizowana pomoc w wystawieniu dokumentów zastępczych - potrzeby znalezienia odpowiedniej pomocy medycznej, bądź lekarstw niedostępnych w kraju pobytu (koszty wysyłki i lekarstw ponosi posiadacz legitymacji)
 • potrzeby skorzystania z pomocy prawnika porozumiewającego się w języku polskim
 • potrzeby kontaktu z najbliższą placówką dyplomatyczną RP
 • potrzeby przesłania pilnych wiadomości do rodziny

 

UWAGA!!!

Wszelkie w/w usługi świadczone są w wypadkach nagłych i uzasadnionych. Wszelkie koszty wysyłki, wystawienia nowych dokumentów itp. obciążają posiadacza legitymacji.

W celu skorzystania z pomocy "ITIC Help Line" należy zadzwonić do centrali międzynarodowej kraju, w którym przebywasz, a następnie poprosić o połączenie z numerem "ITIC Help Line" - znajdziesz go na odwrocie swojej legitymacji (oraz na dole strony). Jeżeli jesteś użytkownikiem ITIConnect połączenie z Help Line możesz także uzyskać wybierając 7 w menu głównym.

Po uzyskaniu połączenia należy podać operatorowi:

 

 1. numer legitymacji ITIC (12-cyfrowy numer na hologramie)
 2. narodowość
 3. język, w którym chcesz rozmawiać
 4. rodzaj problemu

 

tel. +44 20 8762 8110