infolinia: +48 22 451 00 22

Najtańsze wycieczki dla studentów i absolwentów oraz osób do 35 lat

Kierunek:

Data od:

Data do:

Dorośli:

Dzieci (wiek):

 latofostera

Karta ISIC PTSM - INTERNATIONAL STUDENT IDENTITY CARD

MIĘDZYNARODOWA LEGITYMACJA
DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW ISIC PTSM

Polecamy! Ważna 365 dni od wystawienia!

 

Czym jest karta ISIC PTSM?

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych (PTSM) będące członkiem Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych (Hosteling International) wprowadziło kartę partnerską ISIC PTSM. Hosteling International skupia 5 000 obiektów w 78 państwach świata i tworzy największą i najlepiej zorganizowaną sieć tanich noclegów. Posiadacze karty ISIC PTSM otrzymują możliwość skorzystania z tańszego o 25% noclegu w schroniskach HI, ale także uzyskanie go w pierwszej kolejności.

Karta jest honorowana w ponad 100 krajach na całym świecie, niezbędna w podróży do USA, Kanady i Australii, gwarantuje 25% tańsze noclegi w 78 krajach (Hosteling International). Legitymacja jest ważna przez 12 miesięcy od dnia wystawienia.

ISIC PTSM przysługuje studentom studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych, uczniom szkół średnich i gimnazjów, powyżej 12 roku życia.

Pełną listę punktów na całym swiecie honorujących kartę - znajdziesz TUTAJ

Karta zapewnia ubezpieczenie ważne na całym świecie oraz na terenie Polski (polisę ubezpieczeniową otrzymuje się przy zakupie karty) - szczegóły niżej.

Nie musisz wykupywać ubezpieczenia na uczelni - Twoja karta je zawiera.

Jak wyrobić kartę ISIC PTSM?

Wyrobienie karty zajmuje kilka minut - w biurze FOSTER dane posiadacza są drukowane, a nie wypisywane ręcznie - potrzebne jest zdjęcie oraz ważny dokument potwierdzający status studenta.

KOSZT KARTY 79 PLN

Istnieje możliwość dokupienia ubezpieczenia w zakresie:

 

 • wyczynowe uprawianie sportu oraz odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w życiu prywatnym - KOSZT 25 PLN.
 • ubezpieczenie na terytorium USA, Kanady, Japonii oraz Australii - KOSZT 70 PLN.

 

Ubezpieczenie za granicą dla posiadaczy kart ISIC PTSM

Bez względu czy podróżujesz czy nie, nie zaszkodzi się ubezpieczyć. Nieszczęśliwy wypadek może przytrafić się każdemu, zarówno w czasie wyjazdów zagranicznych jak i w miejscu zamieszkania. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia za granicą gwarantuje Twoja legitymacja ISIC.

Na mocy umowy zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń COMPENSA S.A posiadacz ważnej legitymacji - karty ISIC (z wyłączeniem legitymacji kupionych w biurach Akademickiego Związku Sportowego), ISIC-PTSM, ITIC, IYTC jest objęty ochrona ubezpieczeniową w zakresie:

1) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

 

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

 

2) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Japonii)

 

 • ubezpieczenie kosztów leczenia
 • ubezpieczenie kosztów transportu i repatriacji
 • ubezpieczenie kosztów pobytu oraz transportu osoby towarzyszącej
 • ubezpieczenie kosztów pobytu oraz transportu osoby wezwanej do towarzyszenia
 • ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwania
 • ubezpieczenie assistance
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

 

Opcjonalnie po dokonaniu dodatkowej opłaty można się doubezpieczyć w zakresie:

 

 • wyczynowego uprawiania sportu oraz odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego w życiu prywatnym (+25 PLN do ceny karty)
 • ubezpieczenia na terytorium USA, Kanady, Australii oraz Japonii (+70 PLN do ceny karty)

 

Zakres ubezpieczenia:

Koszty leczenia w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem:

 

 • koszty leczenia szpitalnego - do 250 000 PLN
 • badania i zabiegi operacyjne - do 250 000 PLN
 • badania i zabiegi ambulatoryjne oraz zakup niezbędnych środków opatrunkowych oraz lekarstw przepisanych przez lekarza - do 250 000 PLN
 • dojazd lekarza - do 250 000 PLN
 • leczenie stomatologiczne - do 800 PLN
 • poród, który nastąpił przed 32 tygodniem ciąży - do 250 000 PLN
 • koszty transportu i repatriacji- do 250 000 PLN
 • koszty ratownictwa i poszukiwania - do 20 000 PLN
 • assistance - do 250 000 PLN

 

Następstwa nieszczęśliwych wypadków:

 

 • trwały uszczerbek na zdrowiu - 25 000 PLN
 • śmierć będąca następstwem nieszczęśliwego wypadku - 15 000 PLN
 • zwrot kosztów naprawy lub zakupu okularów optycznych oraz kosztów naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - 1 500 PLN
 • dzienne świadczenie szpitalne - 40 PLN, od 10 do 60 dnia pobytu w szpitalu

 

Wyłączenia:

Odpowiedzialność COMPENSA S.A. nie obejmuje następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia, transportu i innych usług określonych w umowie ubezpieczenia, które powstały z tytułu lub w następstwie m.in.:

 

 • leczenia nie wynikającego z nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku,
 • leczenia chorób przewlekłych oraz ich powikłań,
 • kierowania przez ubezpieczonego pojazdem mechanicznym lub innym pojazdem w stanie nietrzeźwości,
 • wypadków wynikających z uprawniania sportów wysokiego ryzyka oraz z wyczynowego uprawiania sportu.

 

Postępowanie w razie wypadku za granicą

Jeżeli w trakcie podróży zagranicznej osoba ubezpieczona ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagle zachoruje powinna niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielem COMPENSY pod numerem:

tel. +48 22 570 47 09

fax. +48 22 874 46 12

czynne 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu

Ubezpieczenie w Polsce dla posiadaczy kart ISIC PTSM

Bez względu czy podróżujesz czy nie, nie zaszkodzi się ubezpieczyć. Nieszczęśliwy wypadek może przytrafić się każdemu, zarówno w czasie wyjazdów zagranicznych jak i w miejscu zamieszkania. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w Polsce gwarantuje Twoja legitymacja ISIC.

Na mocy umowy zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń COMPENSA S.A posiadacz ważnej legitymacji - karty ISIC (z wyłączeniem legitymacji kupionych w biurach Akademickiego Związku Sportowego), ISIC-PTSM, ITIC, IYTC jest objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków:

 

 • trwały uszczerbek na zdrowiu - 25 000 PLN
 • śmierć będąca następstwem nieszczęśliwego wypadku - 15 000 PLN
 • zwrot kosztów naprawy lub zakupu okularów optycznych oraz kosztów naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - 1 500 PLN
 • dzienne świadczenie szpitalne - 40 PLN, od 10 do 60 dnia pobytu w szpitalu

 

Wyłączenia:

Odpowiedzialność COMPENSA S.A. nie obejmuje następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia, transportu i innych usług określonych w umowie ubezpieczenia, które powstały z tytułu lub w następstwie m.in.:

 

 • leczenia nie wynikającego z nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku,
 • leczenia chorób przewlekłych oraz ich powikłań,
 • kierowania przez ubezpieczonego pojazdem mechanicznym lub innym pojazdem w stanie nietrzeźwości,
 • wypadków wynikających z uprawniania sportów wysokiego ryzyka oraz z wyczynowego uprawiania sportu.

 

Postępowanie w razie wypadku na terenie Polski

W razie nieszczęśliwego wypadku powstałego na terenie kraju (RP) należy dokonać zgłoszenia szkody w Oddziale COMPENSY lub za pośrednictwem strony internetowej COMPENSY. Szczegółowy wykaz oddziałów znajduje się na stronie internetowej: www.compensa.pl. Mozna również skorzystać z pomocy:

COMPENSA KONTAKT

Z telefonów stacjonarnych: 0 801 120 000

Z telefonów komórkowych: (22) 501 61 00

Faks: (22) 501 63 09

ISIC PTSM Help Line

"ISIC PTSM Help Line" jest bezpłatną, wielojęzyczną alarmową linią telefoniczną przeznaczoną dla posiadaczy legitymacji do korzystania tylko w nagłych wypadkach. We wszystkich pozostałych sytuacjach, kiedy potrzebujesz po prostu skontaktować się z biurem wystawiającym ISIC PTSM w celu uzyskania informacji najlepiej skorzystaj ze strony internetowej www.isic.org.

Help Line działa na zasadzie "collect call" - koszt rozmowy opłacony jest przez żądanego abonenta.

Będąc w nagłej potrzebie w trakcie pobytu za granicą możesz przez 24 godziny na dobę, w kilku najważniejszych językach świata uzyskać pomoc w przypadku:

 

 • zagubienia dokumentów podróżnych - zostanie zorganizowana pomoc w wystawieniu dokumentów zastępczych - potrzeby znalezienia odpowiedniej pomocy medycznej, bądź lekarstw niedostępnych w kraju pobytu (koszty wysyłki i lekarstw ponosi posiadacz legitymacji)
 • potrzeby skorzystania z pomocy prawnika porozumiewającego się w języku polskim
 • potrzeby kontaktu z najbliższą placówką dyplomatyczną RP
 • potrzeby przesłania pilnych wiadomości do rodziny

 

UWAGA!!!

Wszelkie w/w usługi świadczone są w wypadkach nagłych i uzasadnionych. Wszelkie koszty wysyłki, wystawienia nowych dokumentów itp. obciążają posiadacza legitymacji.

W celu skorzystania z pomocy "ISIC PTSM Help Line" należy zadzwonić do centrali międzynarodowej kraju, w którym przebywasz, a następnie poprosić o połączenie z numerem "ISIC PTSM Help Line" - znajdziesz go na odwrocie swojej legitymacji (oraz na dole strony). Jeżeli jesteś użytkownikiem ISIConnect połączenie z Help Line możesz także uzyskać wybierając 7 w menu głównym.

Po uzyskaniu połączenia należy podać operatorowi:

1. numer legitymacji ISIC PTSM (12-cyfrowy numer na hologramie)
2. narodowość
3. język, w którym chcesz rozmawiać
4. rodzaj problemu

tel. +44 20 8762 8110